Търговия на Умните Пари (Sniper Entry)

Current Status
Not Enrolled
Price
999 лв
Get Started

Търговия на Умните Пари представлява сделки с много голяма възвращаемост, точни входове (познати като Sniper Entry) и малки стопове!

Умните пари са капитал, пуснат на пазара от институционални инвеститори, централни банки, фондове и други финансови специалисти.
Умните пари също се отнасят до силата, която влияе и движи финансовите пазари, често водена от действията на централните банки.
Интелигентните пари се инвестират в много по-голям мащаб от инвестициите на дребно.