ОБЩИ УСЛОВИЯ Forex Training Bulgaria

Уебадрес на сайта: https://forextrainingbg.com

ОБЩИ СЪВЕТИ

       Всички съвети или информация на този уебсайт са само общи съвети и не вземат предвид Вашите лични обстоятелства. Не трябва да търгувате или инвестирате само въз основа на тази информация.

        Като преглеждате всякакъв материал или използвате информацията в нашия уебсайт, вие се съгласявате, че това е материал за общо образование и няма да държите отговорността за загуба или вреди, произтичащи от съдържанието или общите съвети, предоставени от FXTRAININGBG.

        Участието във валутната (Forex) търговия включва рискове. Трябва да сте наясно с рисковете и да сте готови да приемете тези рискове, за да инвестирате пари във финансовия пазар. Този сайт не предлага сигнали за покупка / продажба на Forex или други финансови продукти, а само идеи за търговия. Не се правят никакви гаранции от или от името на FXTRAININGBG, че дадена сметка ще бъде, или е вероятно да постигне печалби или загуби, подобни на тези, разгледани в някой материал на нашия уебсайт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВИСОК РИСК

      Форекс търговията има големи потенциални награди, но и големи потенциални рискове. Високата степен на ливъридж може да работи срещу вас, както и във ваша полза. Трябва да сте наясно с рисковете от инвестиране в Forex и да сте готови да приемете рисковете, за да търгувате на тези пазари. Форекс търговията включва значителен риск от загуба и не е подходяща за всички инвеститори.

        Моля, не търгувайте чрез заети пари или пари, които не можете да си позволите да загубите. Този сайт не предлага сигнали за покупка / продажба на Forex или други финансови продукти. Не се правят никакви гаранции от или от името на FXTRAININGBG, че дадена сметка ще бъде, или е вероятно да постигне печалби или загуби, подобни на тези, разгледани в някой материал на нашия уебсайт.

        Всички мнения, новини, анализи, цени или друга информация на нашия уебсайт са представени като общ пазарен коментар и не представляват инвестиционен съвет. Ние няма да поемем отговорност за загуби или щети, включително без ограничение за всяка загуба на печалба, която може да възникне пряко или косвено от използването или уповаването на такава информация.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

        Вие се съгласявате да обезщетите и да държите FXTRAININGBG, неговите дъщерни дружества и всички техни  изпълнители, партньори и служители безвредни от и срещу всяка загуба, отговорност, претенция, търсене, обезщетение, разходи и разноски, включително разумни такси за адвокат, направени от трета страна поради или произтичащи от или във връзка с потребителско съдържание или съдържание, което публикувате или споделяте в или чрез уебсайта, използването на услугата или уебсайта, вашето поведение във връзка с услугата или на уебсайта или с други потребители на услугата или уебсайта, или всяко нарушение на настоящите Условия или на който и да е закон или правата на трета страна.

       FXTRAININGBG вярва, че материалът на този сайт е базиран на надеждна информация. Въпреки това, FXTRAININGBG  не гарантира точността, пълнотата или навременността на материалите на този уебсайт, а материалът трябва да бъде потвърден от други източници. Всички прогнози са само прогнозни и не могат да бъдат реализирани.

       Нищо на нашия уебсайт не представлява личен финансов съвет. Материалът на този сайт не взема предвид личните обстоятелства и нуждите на конкретно лице. Преди да вземете инвестиционно решение, трябва да вземете предвид личните си обстоятелства.

       Освен отговорността, която не може законно да бъде изключена, FXTRAININGBG изключва всякаква отговорност (включително отговорност за небрежност), произтичаща от използването на какъвто и да е материал на този сайт. Отговорността, която не може законно да бъде изключена, е ограничена във възможно най-голяма степен. Този сайт не трябва да се използва като заместител на професионален съвет.

 НАРУШЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА

        Без да се засягат другите ни права съгласно настоящите Общи условия, ако нарушите тези условия по някакъв начин или ако основателно подозираме, че сте нарушили тези правила и условия по какъвто и да е начин, ние можем:

  • Да ви изпратим едно или повече официални предупреждения;

  • Временно да прекратим достъпа до нашия уебсайт;

  • Постоянно да ви забраняним да влизате в нашия уебсайт;

  • Да блокираме компютрите, използващи вашия IP адрес, от достъп до нашия уебсайт;

  • Да започнат съдебни действия срещу вас, независимо дали за нарушение на договора или по друг начин; и / или

да спрете или изтриете профила си на нашия уебсайт.

       Когато прекъсваме или забраняваме или блокираме достъпа ви до нашия уебсайт или част от нашия уебсайт, не трябва да предприемате никакви действия, за да заобиколите такова спиране или забрана или блокиране, включително без ограничение, създаване и / или използване на различен профил.