Модул 4 – Топ Даун Анализ

TOP DOWN АНАЛИЗ 

          TOP DOWN анализът е една от най-важните части от на търговията. Той се прави всяка седмица, когато пазарът не работи, за да може да се предвиди с най-голяма точност какво да се очаква да се случи и какви сделки ще предприемем. Също така всеки ден от седмицата се преглежда как се развиват предвидените движения и дали имаме възможности за сделки. Преди да се сключи сделка също се преглежда още веднъж по този план на действие, за да сме сигурни, че сме видели правилно всичко на графиката.

TOP DOWN анализът представлява пълен преглед на икономическия календар за предстоящите новини през новата седмица, разчертаване на всичко необходимо на графиката и преглед на всички времеви рамки за потенциални сделки. Прави се анализ и за двете посоки – покупки и продажби. Когато се прегледат всички възможни варианти за движение на цената – търгуваме това, което се изпълнява, не това което искаме да се изпълни.

Стъпки за правилен TOP DOWN анализ:

 1. Фундаментален анализ
 • Пълен преглед за предстоящи новини през новата седмица за всички търгувани валутни двойки.
 • Прегледът става чрез един от най-големите икономически сайтове - https://www.investing.com/economic-calendar/
 • Маркират се важните новини и се поставят аларми, за да бъдете информирани навреме за важните новини, които могат да доведат до силни движения.
 • Прави се анализ до излизането на новината и предвиждаме всички възможни варианти.
 • Важни новини, за които трябва да внимавате:
  • Финансови фактори
   • нива на инфлация (CPI)
   • лихвени равнища (Interest rate decision).
  • Общоикономически фактори
   • Процент на безработица (Unemployment rate)
   • Нови Работни места извън селското стопанство (Nonfarm Payrolls)
   • Нови работни места (Initial jobless claims)
   • Търговски баланс (Trade balance)
   • Брутен вътрешен продукт (GDP)
   • Строителство на нови жилища (Building permits)
   • Индекс на Цените на Пройзводителите (PPI)
   • Подробен запис от срещата за определяне на Паричната политиката (Meeting Minutes)
 1. Технически анализ за новата седмица или ден
 • Пълен преглед на всички валутни двойки които търгуваме
 • Разчертаване на всички необходими тренд линии, нива на подкрепа и съпротива, суинг нива и зони на търсене и предлагане на всички времеви рамки (седмична, дневна, 4 часа)
 • Започваме от седмична графика, за да определим бъдещото движение на цената в близките няколко седмици, като гледаме за:
  • Формации от свещи
  • Отблъсквания или пробиви на нива
  • Отблъсквания или пробиви на тренд линии

   Преглеждаме за тези неща, защото ако имаме Формация от свещи от някое ниво, ние автоматично трябва да търсим сделки по посоката на тази формация!

   При достигане на някое историческо ниво (месечно/седмично) трябва да се внимава и да се изчака, да се види дали цената ще го пробие или ще се отблъсне от него!

 • След това минаваме на дневна графика, като преглеждаме за всички възможни стратегии които знаем и гледаме за възможни варианти и за покупки и продажби, като се съобразяваме и с:
  • Формации от свещи за вече готов вход в сделка
  • Отблъсквания от тренд линии или нива, които да потвърдят сделките

   Препоръчително е да търсите стратегии по посока на седмичната графика, но винаги си правете и двата варианта, като резервен план!

 • След това минаваме на 4-часова графика като тук също преглеждаме за всички възможни стратегии, гледаме за варианти и за покупки и продажби и също така преглеждаме за по-ранен вход по стратегия, която сме видели на дневна графика. Преглеждаме за:
  • Формации от свещи за вече готов вход в сделка
  • Отблъсквания от тренд линии, нива или суинг нива, които да потвърдят сделките

   Принципа е същият, като тук отново търсите сделки по посоката на сделките на по-големите графики. Така ще ви съвпаднат посоките и е много по-вероятно да се изпълнят сделките. Не забравяйте да се застраховате и да си подготвите и двата варианта!

 • След това минаваме на 1-часова графика, но тук гледаме единствено за по-ранен вход по сделка, която сме видели на 4-часова графика

Идеята е, че когато видим отблъскване на седмична графика от седмично ниво или тренд линия, с голяма свещ (каквато и да е), това означава, че през следващите няколко дни ще видим движение в посока на тази свещ. След това, като преминем на дневната графика, вече разглеждаме стратегиите които вече знаем и е добре да запишем какво сме видели (кои стратегии и в каква посока). След това отиваме на 4-часова графика, преглеждаме всички движения за стратегиите които сме видели. Записваме ги отново. И накрая – колкото повече стратегии имате за покупки или продажби, то най-вероятно движението ще продължи в посоката, в която имаме най-много стратегии!

Ако имате възходяща свещ от ниво на подкрепа на седмична графика, стратегия за покупки е формирана на дневната графика и имате друга стратегия за дълги позиции на 4-часова графика, цената най-вероятно ще започне възходящо движение. Същото е ако имаме стратегии за продажби на няколко времеви рамки.

Много е важно да направим анализ и за двете посоки - за покупки и за продажби, защото трябва да сме предвидили всички опции и да търгуваме тази, която се изпълнява, а не тази, която искаме да стане!

Ако се случи на седмична графика да имаме формации от свещи за покупки, на дневна графика да имаме стратегия за продажби, а на 4-часова графика да имаме странично движение – по-добре да стоим настрана от валутната двойка докато се изяснят нещата.

 1. Обобщение на това, за което трябва да гледате (Check list):
 1. Разчертаваме нови Тренд линии и Нива на Дневна и 4-часова графика
 2. Гледаме за стратегии:
 • Двоен Връх
 • Двойно Дъно
 • Глава и Рамене
 • Обърнати Глава и Рамене
 • Квазимодо
 • 3-та Точка по Тренда (като проверяваме и за Див)
 • Триъгълник
 • Фибоначи Корекция + Дивергенция
 • Фибоначи Корекция + Дисбаланс (като проверяваме и за Див)
 • Фибоначи Корекция + Supply / Demand зони (като проверяваме и за Див)
 • Пробив по RSI
 • Стратегия 1-2-3
 1. Преглеждаме за корелации и съвпадение на анализите при всички валутни двойки!
 2. Да се хеджира при нови стратегии
 • При появата на нова сделка се пуска новата сделка и се затваря половината от старата сделка и се оставят и двете сделки да се развият
 • Ако втората сделка пробие структура се мести стопа на входа и се затваря остатъка от първата сделка
 • Ако втората сделка удари стопа, първата ще го покрие изцяло

  4. Топ формации от свещи за вход в сделка. 

 • Морнинг/Ивнинг стар
 • Поглъщаща свещ
 • Пин бар

Търгуваме това което виждаме, не това което искаме да стане!!!