Модул 5 – Търговия по Тренда – Триъгълник, 3-та Точка по Тренда