2. Какво е Фундаментален анализ и отражението му върху Форекс Пазара

Когато говорим за форекс пазара, има два основни начина по които можем да анализираме валутните двойки и според които да търгуваме. Тези два вида анализи са – технически и фундаментален.

В тази секция от курса ще обърнем специално внимание на фундаменталния анализ.

Има често срещано погрешно твърдение, че фундаменталния анализ е търгуване на новини.

Този тип анализ реално представлява анализиране на редица икономически фактори на дадена държава и сравняване им с икономически показатели на друга държава.

Тези фактори са:

  • финансови фактори
  • общоикономически фактори
  • политически фактори
  • природни бедствия и катаклизми

Това е търговия с по-дългосрочна цел около 3-6 месеца, за да може променящите икономически показатели реално да се материализират и да дадат отражение върху стойността на дадената валута.

Чрез фундаменталния анализ се цели да се изследва не само посоката на движение на пазара, а и същността на факторите, които допринасят и влияят за това движение. Фундаменталният анализ е възникнал доста преди техническия и дълго време е бил единственият начин за анализиране на световните капиталови пазари. На практика качественият фундаментален анализ се изработва значително по-трудно от техническия анализ. За да бъде обяснено движението на дадена валутна двойка с фундаментален анализ, е необходимо да се вземат под внимание огромен брой фактори, като в същото време всеки един от тези фактори трябва да бъде степенуван по влияние и продължителност за дадения случай:

В този курс ще разгледаме основните фундаментални индикатори, които ние мислим, че влияят най-много върху стойността на една валута. Реално погледнато има страшно много фактори, които могат да окажат въздействие върху валутата и вие ще учите за тях, докато се развивате като трейдъри:

Първите и  може би най важните това са ФИНАНСОВИТЕ ФАКТОРИ (лихва и инфлация)

Това са едни от фундаменталните фактори с най-голямо влияние върху валутната търговията.

Лихвеният процент и инфлацията са пряко свързани. За всяка страна лихвеният процент е различен и се определя от точно определен финансово контролен орган.

За Европа това е ECB (European Central Bank) - Европейска Централна Банка,

за САЩ е FED - Федералния Резерв,

за Япония е BoJ (Bank of Japan) - Централна Банка на Япония,

за Англия това е Bank of England (BoE) - Централна Банка на Англия,

за Швейцария това е Swiss National Bank (SNB) - Швейцарска

Национална Банка и т.н.

Какво представлява инфлацията?

Просто казано инфлацията представлява увеличение на цените на продуктите и услугите на пазара. Инфлацията обикновено, но не винаги възниква, когато една икономика има добър растеж. Колкото по-добре се представя икономиката на дадена държава, толкова по-добре се представят компаниите и потребителите в тази икономика и следователно повече пари харчат, като стимулират развитието на дадената държава. Тук идва един съществен проблем – твърде високата инфлация довежда до рязко обезценяване на валутата . Тук също идва ролята на централната банка, която може да влияе върху инфлацията чрез няколко основни инструменти

– един от тях е основния лихвен процент, друг начин е чрез купуване или продаване на държавни дълг (облигации) и трети начин са количествените улеснения (Quantitative Easing, които станаха доста популярни след финансовата криза от 2008 с масовото вкарване на пари в обращение от страна на Европейската Централна Банка с цел да се избегне рецесия в Евро зоната).

Лихвен процент и как той влияе върху инфлацията

Ако централната банка на някоя държава намали основния лихвен процент, то това значи, че лихвата по кредитите също ще намалее, т.е. цената на кредитите ще стане по-ниска. Тази мярка ще доведе до повече изтеглени кредити, до повече парични средства в обръщение и респективно до по-голямо потребление. Това се прави с цел да накарат потребителите да харчат повече и в резултат да стимулират растежа на икономиката и да се избегне риска от рецесия или стагнация в икономиката. В същото време по-голямото и по-евтино предлагане на парични средства ще доведе до поевтиняването на националната валута спрямо другите валути. От тук можем да си направим извода, че понижаването на лихвения процент за дадена държава влияе негативно върху националната й валута (понижава стойността й спрямо другите валути).

Намаляваща инфлация -- > Намаляване на основния лихвен процент -- > По-ниска стойност на валутата

Аналогично, при висок лихвен процент паричното предлагане намалява, паричните средства в обръщение също са по-малко, хората предпочитат да съхраняват свободните си пари в банка, за да печелят от лихвата. Инвеститори от други страни биха инвестирали в тази държава с по-висок лихвен процент именно заради по-високата лихва. Откъдето следва, че повишаването на  лихвения процент влияе положително върху дадената национална валута, защото поражда по-голямо търсене не само от страна на местни потребители, а и от други страни.

Нарастваща инфлация -- > Увеличение на основния лихвен процент -- > По-висока стойност на валутата

Разбира се не можем да кажем, че винаги когато се повишава лихвата, стойността на валутата ще се повиши. Реално има редица други фактори като търговски баланс, безработица и много други, които не по-малко оказват влияние върху валутата.

Идеалният вариант за икономиката на дадена страна би бил, ако процента на

лихвата превишава малко процента на инфлация.

% лихва > % инфлация

Общо икономически фактори

Данни за Безработица (Unemployment)

Защо е важно да следим данните за безработица на дадена държава. Когато имаме повече хора, които работят, това означава, че по-голям брой заплати ще плащат в икономиката.

Колкото повече заплати се плащат, толкова повече потребители харчат пари. Също така и повече данъци се плащат от тези заплати, което значи, че и правителството ще има повече пари. Това са инфлационни условия. Както споменахме по-горе, инфлационните условия в икономиката водят до покачване на стойността на местната валута.

Също така, когато потребителите постоянно слушат по новините, че безработицата се покачва или понижава, това непременно ще повлияе върху тяхното поведение относно харчовете. Това ще повлияе и върху погледа им относно бъдещето на страната и ще рефлектира върху индикаторите, за които говорихме по-горе.

Важно е да се каже, че безработицата е “изоставащ” индикатор или такъв, който показва какво е станало вече в икономиката. В повечето случаи данните за безработицата се обявяват в края на всеки месец и данните са за изминалия вече месец. Това не е водещ индикатор, който да показва какво ще се случи в бъдеще, за това търгуването му е почти безсмислено. Често когато се обявява NFP в САЩ има доста големи движения, които са до голяма степен чиста манипулация. Има едно изказване на трейдъри и инвеститори в сферата на търговията –“Първото движение, винаги е грешното движение.”

В интерес на истината може лесно да се предвиди до голяма точност NFP данните. Всяка седмица в САЩ се обявяват Weekly Jobless Claims – или брой на подадени заявки за безработни в бюрото по труда. Общо всеки месец имаме по 4 известия за тези данни (по 1 всяка седмица), които реално сформират крайния резултат на NFP данните в края на месеца. По този начин можем да направим предварителна оценка дали данните за NFP ще са по-добри или по-лоши от очакваните.

Търговски Баланс (Trade Balance)

Търговския баланс е доста важен индикатор за състоянието на икономиката на дадена държава. Да вземем за пример САЩ - когато държавата внася повече продукти отколкото изнася - автоматично създава отрицателен търговски баланс - трябва да обърнат Американски долари в друга валута като продават долари и купуват валутата на държавата, от която внасят продуктите. Това води до по-голямо количество на долари в обръщение и съответно стойността на Американския долар намалява.

Когато САЩ изнасят повече стоки отколкото внасят, те създават положителен търговски баланс - чуждестранните купувачи трябва да обърнат своята валута в Американски долари, за да могат да купят американските стоки и продукти. Това води до по-голямо търсене на валутата и съответно стойността и поскъпва.

Всеки път когато видите рязка промяна в Търговския баланс на дадена държава, можете да очаквате промени в стойността на валутата и.

Разрешения за нови строителства (Building Permits)

Разрешенията за нови строителства са водещ индикатор в икономиката на дадена държава, защото показва колко нови заявления за строителни проекти са подадени в общината. Това представлява една голяма картина за състоянието на пазара на къщи и други сгради във всяка една държава. Ако има повече заявление, това означава, че фирмите строители са уверени, че в бъдеще условията за бизнес в страната ще са добри. И обратното, ако строителите мислят, че в бъдеще няма да има перспектива и хората няма да купуват сгради и къщи, то те не биха подавали молби за строителства. Друго нещо, което този индикатор показва броя на заявления за заеми. Строителите не строят сградите със 100% свои пари, доста често се налага да теглят заеми. Същото важи и за потребителите, които доста често теглят ипотечни заеми, за да могат да си позволят дадена къща. По този начин, ние предсказваме способността на потребителите да изплащат заемите си в бъдеще.

В САЩ, по груби сметки, всяка едно заявление за строеж струва от $500 до $1000, така че можем да бъдем сигурни в сериозността на индикатора и намеренията на строителните фирми. Едва ли строителните фирми пускат молби за строеж и плащат голяма сума пари, ако не мислят, че в бъдеще ще има перспективи за развитие.

Важно е да се уточни, че щом в бъдеще се очаква развитие на икономиката, това непременно води до повишена инфлация, а когато имаме налице инфлация, стойността на нашите пари се обезценява. При такива условия, ние ще заемем къса позиция при съответната валута. Ако има много нови молби за строителства, това означава, че в бъдеще се очаква покачване на платежоспособността на потребители и бизнеси. Както коментирахме вече, това неминуемо ще доведе до вдигане на инфлацията и съответно качване но основния лихвен процент. Оттам ще видим и покачване на стойността на местната валута. Обратното също е вярно.

Брутният вътрешен продукт (БВП)

(GDP - Gross Domestic Product) е един от най-важните. Повишаването на БВП на някоя държава има  положително влияние върху националната й валута. По-голям БВП означава по-голямо производство, по-голямо потребление, по-голямо движение на капитали, по-голям интерес  сред инвеститорите, а оттам и по-голямо търсене на националната валута. Това би затвърдило  позициите на националната валута на дадената страна спрямо валутите на другите страни.

Аналогично, понижението на БВП би повлияло негативно върху валутата на дадената държава.

И така, стигаме и до въпроса - Как се измерва инфлацията?

Основния икономически индикатор, който ни интересува се нарича Индекс на Потребителските Цени (на английски е Consumer Price Index или CPI) – когато гледате икономическия календар търсете CPI – Индексът на потребителските цени (CPI) измерва промяната в цените на стоките и услугите от гледна точка на потребителя. Това е ключов начин за измерване на промените в тенденциите при покупки и инфлацията. По-високо от очакваното четене трябва да се приеме като положително/възходящо за USD, докато по-ниско от очакваното четене трябва да се приеме като отрицателно/мечи за USD в повечето държави се оповестява веднъж на месец – като се сравнява инфлацията на месечна и годишна база, а понякога и на четвърт.

Просто казано инфлацията представлява увеличение на цените на продуктите и услугите от първа необходимост на населението.

Политически фактори и новини

Политическата стабилност е важно условие, но не винаги достатъчно, за да утвърди възходящо движение на дадена валута. Обикновено колебанието в движението на тренда се появява преди избори. Поради неизвестността от развоя на събитията, повечето играчи на пазара предпочитат да затворят позициите си и да изчакат настъпването на стабилност и яснота. Като  цяло политическата нестабилност влияе пагубно върху валутата на дадена страна и тя започва да се обезценява.

Политическата нестабилност може да се появи от

Избори за Президент

Скандали

Реакцията на пазара от появата на новини е широко изследвана тема, но за съжаление никой до сега не е успял да опише правилната форма на това как точно влияят върху движението на тренда. Причините за това са много и разностранни, но най- важното, което трябва да се запомни е, че една новина, без значение колко важна и съществена е тя, не може да промени цялостната посока на дългосрочния тренд.

Изказвания на Централни банки

Често срещана е и практиката големи финансови институции и финансисти умишлено да създават новини, с цел да повлияят на курсовете на валутите.

В много голям брой от случаите реакцията от новината е била изконсумирана много преди реалната и поява. Това най-често се случва, когато се очаква изявление за лихвения процент на някой от управителите на централните банки в Европа. Причината за това е, че се знае предварително позицията на човека, който ще направи изявление и реалната ситуация на нещата. От тук произлиза и една поговорка : “Купувай при слух, продавай при новина”, като се има предвид, че ефекта от новината е преминал преди нейната поява.

Начинът, по който новината оказва влияние на тренда е най-често лекото му Разколебаване

При появата на даден слух или новина на пазара излизат играчи, които отреагират на това. Ако трендът е низходящ, а новината е положителна, те започват да купуват, но в един момент се оказват недостатъчни, за да обърнат тренда, след което той се връща в първоначалната си посока. Причината за това е, че валутните пазари се ръководят от далеч по мащабни фактори. Аналогична е ситуацията при възходящ тренд и появата на отрицателна новина .Така че, първата ви работа като трейдър, преди дори да отворите графиките е да се следи всеки ден в икономическия календар https://www.investing.com/economic-calendar/, за да се видят данните, които могат да засегнат пазарите и валутните двойки!

Природни Бедствия

Обикновено тяхното влияние е негативно върху националната валута на дадена страна. Колкото по-силно е едно природно бедствие, толкова по-негативно влияе то върху националната валута. Пример за това е силното земетресение в Япония в края на месец юли 2007 година. То оказа силно влияние върху икономиката, най-вече върху автомобилния сектор  на втората по големина икономика в света. След него компаниите Toyota, Nissan, Suzuki, Mitsubishi и Honda обявиха, че спират производството на някои автомобили или изцяло, заради повреди във фабриките. Най- голямата ядрена електроцентрала в света Tokyo Electric Power обяви, че ще спре работа за неизвестен период от време. Всичко това автоматично допринася за спад на основният индекс в Япония Nikkei-225, с което и йената забавя победоносния си поход срещу долара и навлиза в рейндж.