Модул 8 – Как да Излизаме от Губещи Сделки

Как да излизаме от сделки при импулс, корекция и формация от свещи, има няколко принципа с който да излезете от сделка :

  1. Да се види на по-ниска графика за образувал се Ордер Блок
  2. Да се види на по-ниска графика за образувала с-я 1-2-3
  3. Да се види дали се е образувал Триъгълник
  4. Да се види дали се е образувал Флаг
  5. Не правим нищо докато не затвори свещта

При образувана нова 2-ра стратегия влизаме в сделки със същия обем, когато удари стопа на 1-вата сделка, местим стопа на 2-рата на входа, а профита го правим колкото е стопа на 1-вата!

Стопа на 2-рата сделка го правим = на стопа на 1-вата сделка, или там където ще имаме пробив на структура на 1-вата стратегия

Ако не удари стопа на 1-вата сделка и започне отново да върви по посока на първата сделка, когато удари стопа на 2-рата сделка отново местим стопа на 1-вата сделка на входа, за да я предпазим