Модел Квазимодо

            Правилното разпознаване на модел Квазимодо ще ви даде важна представа за пазарното настроение и по-точно ще знаете кога тенденцията ще се обърне. Квазимодо е модел за обръщане на посоката на тренда и се появява в края на възходящ или низходящ тренд.

При възходящ тренд се образува като фигура с три върха и две дъна, като средният връх е най-висок, а другите два са с почти еднаква височина. Първото дъно което се образува е по-високо от второто. Доста прилича на фигурата глава с рамене. Разликата е, че при глава с рамене Neckline е хоризонтален или насочен нагоре, а тук ако се пусне Neckline, той ще бъде насочен надолу. При двете фигури има различна ценова структура, известна още като дълбочина между дъната. При глава с рамене има симетрия, докато при Квазимодо няма.  И двата модела показват смяна на тренда, но се използват различни техники за търгуване. Образува се връх -> по-висок връх, след това има силен импулс надолу, който пробива предишното дъно. След това се поставя чакаща поръчка за продажби на нивото на първия връх и се очаква цената да се върне да я активира.

При низходящ тренд се образува като фигура с три дъна и два върха, като средното дъно е най-ниско, а другите две са с почти еднаква височина. Първото дъно което се образува е по-ниско от второто. Доста прилича на фигурата обърнати глава с рамене. Разликата е, че при обърнати глава с рамене Neckline е хоризонтален или насочен надолу, а тук ако се пусне Neckline, той ще бъде насочен нагоре. При двете фигури има различна ценова структура, известна още като дълбочина между върховете. При глава с рамене има симетрия, докато при Квазимодо няма. И двата модела показват смяна на тренда, но се използват различни техники за търгуване. Образува се дъно -> по-ниско дъно, след това има силен импулс нагоре, който пробива предишния връх. След това се поставя чакаща поръчка за покупки на нивото на първото дъно и се очаква цената да се върне да я активира.

 1. ВХОД
 • Входът в сделка се поставя с чакаща поръчка.
 • При покупки е Buy limit.
 • При продажби е Sell limit.
 1. ПРОФИТ:

 Профитът се прибира на два пъти:

 • При покупки:
  • Първият профит се прибира на предишното ниво на ликвидност (предишния връх).
  • Вторият профит се прибира на следващото ниво на съпротива.
 • При продажби:
  • Първият профит се прибира на предишното ниво на ликвидност (предишното дъно).
  • Вторият профит се прибира на следващото ниво на подкрепа.
 1. СТОП
 • При покупки стопът се поставя 10 пипа под най-ниското дъно на фигурата.
 • При продажби стопът се поставя 10 пипа над най-високия връх на фигурата.
 • Ако има образуван ордер блок на дъното или на върха, стопът се поставя под/над него.
 • При достигнат първи профит, прибира се половината печалба и стопът се мести 5 пипа на плюс.