Двойно Дъно

1. Най-често се образува от Силна Седмична, или Месечна ПОДКРЕПА (там където цената се е отблъсквала много пъти и е оформяла импулсни движения)

2. Задължително трябва да е имало предишно низходящо движение и да се образува като най-ниското дъно!

3. Второто Дъно трябва да е по-високо от първото (може да е равно, но не трябва да е по-ниско от предното дъно)!

4. За ВХОД се приема когато цената пробие neck line и затвори свещ над него(с тяло), можете да търсите входа на по-ниска времева рамка (например от 4-часа на 1-час)!

5. ПРОФИТА се прибира на два пъти:

- Първият е равен на височината на дъната, като се измерва със стрелка от най-ниското дъно до neck line и след това стрелката се поставя от neck line нагоре (като въхът на стрелката е първият профит, но винаги поглеждайте в ляво дали съвпада с предишни върхове и дъна)

- Вторият профит е на следващите нива на подкрепа/съпротива(Daily нива)

6. СТОПА се слага 10 пипа ПОД ВТОРОТО ДЪНО!

Двойно Дъно , Double Bottom

Двойно Дъно , Double Bottom