Глава и Рамене и Обърнати Глава и Рамене

1. Това е тренд обръщаща фигура, винаги се образува от силна седмична, или месечна съпротива, или подкрепа (винаги в края на тренда)!

2. Образува се по следния начин:

- Първо се оформя едното рамо като връх

- След това се формира главата като по висок връх , който докосва силното ниво

- след това цената се отблъсква от нивото и оформя нов низходящ импулс, по който разбираме че вече има насочено движение надолу, а след това се образува по нисък връх(корекция) като дясно рамо

           - Това ни показва, че вече продавачите влияят на пазара

- По дъната м/у двете рамене се пуска тренд линия, която ги свързва, тя се нарича Neck Line (линия на врата)

- Важно е рамената да не са равни или по-големи от главата

3. За вход се приема когато цената пробие линията на врата и затвори свещ с тяло под нея (или над нея, ако е обърната глава и рамене), можете да преминете на по-ниска времева графика за да влезнете по-рано в сделка, при самия пробив (пример - имате фигура на 4-часова графика, преминавате на 1-час за по-ранен вход)

4. Профита се Прибира на два пъти:

- първият профит  се определя като измерим със стрелка разтоянието от върха на главата до Neck Line и след това поставим стрелката от Neck Line надолу(или на горе, ако е обърната глава и рамене), като върхут на стрелката е нашият първи профит(винаги поглеждайте в ляво дали върхът на стрелката съвпада с предишни върхове, или дъна)

- Вторият профит се слага на следващото ниво на подкрепа/съпротива(Daiy ниво)

5. Стопа се слага 10 пипса над/под дясното рамо

При Обърнати Глава и Рамене всичко е по същият начин, само че на обратно!

 

Примери за Продажби:

Пример за Покупки!