Странично движение / Рейндж

Когато ъгълът, сключен между тренд линията и хоризонталата е приблизително равен на нула, т.е тренд линията съвпада с  хоризонталата, казваме, че пазара се намира в състояние на странично движение (още известно като рейндж, side trend).

При страничното движение цената не се движи в дадено направление, а се колебае в определен диапазон. В този случай нямаме доминираща група на пазара. Нито купувачите, нито продавачите могат да вземат превес.

Около 30% от времето пазарът се намира в подобно състояние. Като правило колкото по-дълго пазарът се задържи в рейндж, толкова по-силно ще е последвалото трендово движение.

Правилно съставен технически анализ е може би най-важната предпоставка за успешната търговия на Форекс пазара.