1. Триъгълника е тренд-продължаваща фигура, като има три вида триъгълници:
 • Възходящ – образува се при възходящ тренд, като  горната линия е равна, а долната е възходяща
 • Низходящ – образува се при низходящ тренд , като долната линия е равна, а горната е низходяща
 • И равнобедрен триъгълник – той се образува и при двата вида тренд и може да е и тренд- продължаваща и тренд-обръщаща, и двете страни на триъгълника са наклонени
 1. За да е валиден един триъгълник , трябва да има поне 5 отблъсквания (общо, горе и долу), като обикновено цената достига до някое силно ниво, след това започва да прави странично движение, тогава ние чертаем тренд линии за да проверим дали се оформя като триъгълник
 2. За ВХОД :
 • се приема , когато цената пробие триъгълника (според вида му, нагоре или надолу) и затвори свещ извън триъгълника
 • Винаги можем да погледнем на по ниска времева рамка (пример от 4-часа на 1 час) за да видим дали има пробив и да влезнем в сделка на по-добра цена
 1. ПРОФИТ:
 • Първия профит се определя, като се измери най-широката част на триъгълника и я нанесем след пробива, като  прибираме там прибирам половината от сделката и местим стопа на плюс
 • Вторият профит се прибира на следващото ниво на подкрепа/съпротива (Daily ниво)
 1. Стоп:
  • се слага 10 пипса над последното отблъскване (ако имаме продажби), или под последното отблъскване (ако имаме покупки)

  • Triangle ; Тритгълник
   Triangle ; Тритгълник