Графичен или Технически анализ

 

Графичният анализ, наричан още класически анализ е основната част на техническия анализ. Той е с изключителна важност и винаги следва да се използва първи при изготвянето на търговския ни план. Графичният анализ се използва за прогнозиране на пазарните цени, в резултат на което да се вземе инвестиционно решение. Обект на класическия технически анализ са графиките. Образуваните от графиката ценови модели се наричат фигури. Фигурите представляват модели на пазарното движение, класифицирани спрямо тяхната форма и резултата от тяхното появяване.

Бикове и мечки

 

Графиката се чертае в следствие на действията на двете основни групи участници на пазарите – купувачи (бикове) и продавачи (мечки). Резултат от взаимодействието на двете групи са основните елементи, изграждащи графиката на даден инструмент – покачване, връх, спад и дъно.

Покачване се получава, когато биковете са осезателно по-силни и надделяват над групата на мечките. След покачване се формира връх, при който купувачите започват да губят своята сила и групата на продавачите започва да се засилва. След връх следва спад (понижаване, низходящо движение), който е резултат от засилването на групата на мечките. След спада следва „дъно”, което свидетелства за изтощаване на продавачите и увеличане на купувачите.

Това са четирите основни елемента на графиката на даден финансов инструмент, които са предмет на графичния (техническия) анализ.

Трендови анализ

 

Вече разгледахме четирите основни елемента на графиката. Разглеждайки ги поотделно получаваме информация само за точно определен момент, не можем да дадем отговор на въпросите какво се е случило в миналото или как ще се развие движението в бъдеще. Отговор на тези въпроси ще получим, ако разгледаме тези елементи заедно, като една непрекъсната последователност. Нека разгледаме произволна графика. На нея виждаме, че тези четири елемента се редуват в някаква последователност, в различно време и на различни цени. Можем също така да забележим, че при поскъпване на даден инструмент, всяко следващо дъно и връх, в рамките на това поскъпване, са по-високи от предишните. Същият извод можем да направим и в случая на поевтиняване на даден инструмент.

Тренд линия

 

На графиката по-долу е показано възходящо движение, на което дъната са свързани с линия. Тази линия наричаме линия на тенденцията или Тренд линия.

При възходящо движение или поскъпване на даден инструмент – тренд линията се чертае през дъната. Обратно ако говорим за низходящо движение (поевтиняване) – тренд линия се чертае през върховете.

  Възходящ (бичи) тренд 

Важен елемент на тренд линията е нейният ъгъл. В зависимост от големината на този ъгъл се различават три вида тренд. Ако ъгълът, който линията сключва с хоризонталата, е остър – тенденцията е възходяща и тренд линията очертава посока на движение доминирана от биковете. Тогава имаме възходящ или бичи тренд.

При това състояние на пазара, е характерно всички следващи върхове и дъна да са по-високи от предишните. В този случай чертаем тренд линия по дъната (най-ниските стойности).

Низходящ (мечи) тренд

Ако ъгълът, който тренд линията сключва с хоризонталата е по-голям от 90 градуса (тъп ъгъл), тогава тенденцията е низходяща и тренд линията очертава посока на движение доминирана от мечките. В този случай говорим за низходящ или мечи тренд .

При низходящ тренд, линията се прекарва през върховете (най-високите стойности).

Странично движение / Рейндж

Когато ъгълът, сключен между тренд линията и хоризонталата е приблизително равен на нула, т.е тренд линията съвпада с  хоризонталата, казваме, че пазара се намира в сътояние на странично движение (още известно като рейндж, side trend).

При страничното движение цената не се движи в дадено направление, а се колебае в определен диапазон. В този случай нямаме доминираща група на пазара. Нито купувачите, нито продавачите могат да вземат превес.

Около 70% от времето пазарът се намира в подобно състояние. Като правило колкото по-дълго пазарът се задържи в рейндж, толкова по-силно ще е последвалото трендово движение.

 

Правилно съставен технически анализ е може би най-важната предпоставка за успешната търговия на Форекс пазара.

Ако искате и вие да правите правилен и професионален технически анализ се запишете за нашето обучение, с възможност онлайн или присъствено, според вашите предпочитаания!