Как да изберем подходящ Форекс брокер?

Когато решите да отворите реална сметка за търговия, трябва да обърнете внимание на следните фактори:

 

Репутацията на брокера

       Потърсете информация за честността на брокера, начина му на работа, отношението към клиентите в публикации, форуми или от познати, които са работили или работят с тях.

Спред – разликата между цена купува и продава, като оттук идва основна част от печалбата на посредника. На страницата на всеки брокер има обявени спредовете на различните валутни двойки

       Тенденциите в последните години, с нарастването на конкуренцията, е намаляване на спредовете. Вече не един брокер предлага 2 пипса спред на EUR/USD, USD/JPY и 3 на GBP/USD USD/CHF и др.

       Друг въпрос е дали спредът е фиксиран или променлив. Някои брокери предлагат променлив спред в зависимост от пазарните условия, като при нормални обстоятелства той е по-нисък от този на брокерите, предлагащи фиксиран.

       Увеличение на спреда може да се наблюдава при много бурни движения, обикновено при излизането на фундаментални новини (данни за заетостта, търговски дефицит). Най-бруталният случай, който сме наблюдавали, е 70 – 100 пипса, и то при български брокери.

 

Изпълнение на поръчките

 

       Тук въпросът е колко бързо се изпълняват поръчките, било пазарни, или отложени. Всеки брокер, разбира се,  обещава незабавно изпълнение, но особено при обявяване на важни новини, не се получава точно така, а ги изпълнява на първата възможна цена. До голяма степен за скоростта на изпълнението е определящо от интернет връзката и състоянието на компютъра ви.

       Друг проблем при изпълнението е рекотирането – забавянето на изпълнението на поръчката. Повечето брокери прилагат практиката да получаваш цената, на която си кликнал (WYCIWYG – What you click is what you get), дори ако цената вече се е променила на пазара.

       Както при слипиджа, тези котировки би трябвало да са наполовина и в полза на клиента. Като цяло избягвайте брокери, за които сте чували, че имат голям брой рекотирания спрямо броя на поръчките.

Слипидж – Това е разликата в цената между подадената поръчка и изпълнението й. Политиката на брокерите се различава при изпълнението на лимит и стоп поръчки. Някои от тях гарантират точното изпълнение на тези поръчки, но в повечето случаи при определени условия.

       Слипидж може да се наблюдава и при пазарни поръчки. При равни други условия той трябва да бъде както и отрицателен, така и положителен. Ако в повечето случаи при търговия наблюдавате отрицателен слипидж, трябва да си зададете въпроси относно честността на посредника ви.

 Маржин – това е гаранционна сума, която служи за обезпечение по открити позиции. Това съотношение обикновено варира от 10:1 до 500:1.

       Използваният маржин при различните двойки е различен. Потърсете информация и за политиката на закриване на позиции при липса на достатъчно средства по сметката на клиента.

 

Какво е суап и платформи за търговия

 

СУАП

       Брокерите начисляват лихви на откритите позиции за пренос на позиция за следващия работен ден (rollover), могат да са положителни или отрицателни. Те се начисляват обикновено в полунощ българско време. Например ако сте купили дадена валутна двойка и цената й се покачва, се начислява положителен суап, големината на суапа зависи от обема на поръчката, при същия вариант, но цената на валутната двойка се понижава суапа е отрицателен.

Платформа за търговия

       Почти всички брокери предлагат откриване на демо-сметка, като по този начин потенциалните клиенти могат да се запознаят с възможностите, които предлага платформата, както и да оценят удобството за работа с нея. Платформите също могат да включват и новини в реално време, анализи, графики и др.

      Различните брокери предлагат различен брой двойки за търговия и инструменти. В зависимост от интересите ви за търговия можете да откриете брокери, предлагащи многобройни екзотични валутни двойки, както и търговия с опции и фючърси. Друга услуга, която се предлага на пазара, е автоматизираната търговия посредством т.н. API (Application Programming Interface).