Учебник за Форекс Търговия на Васил Бедров
Учебник за Търговия на Форекс Пазара
Учебник за Търговия и Инвестиране в Акции
Терминал за Управление на Сделките