КАК ДА СЪСТАВИМ ПЛАН ЗА ТЪРГОВИЯ НА ФОРЕКС ПАЗАРА И КАKВО ТРЯБВА ДА ВКЛЮЧВА?

Повечето нови трейдъри знаят, че трябва да имат търговски план, преди да започнат да търгуват. Но мнозина не знаят защо или дори какво е това. Ще ви обясним какво представлява търговският план на форекс пазара и какъв вид информация трябва да съдържа.
 

Какво е план за търговия на форекс пазара?

 
По същество търговският план представлява договор между вас и пазарите. Бизнес планът общо е документ, който съдържа всички възможни подробности за вашия бизнес, включително вашия продукт или услуга, паричен поток, печалба и загуба, стратегии, маркетинг и т.н. По същия начин, търговският план трябва да съдържа всяка предвидима подробност за вашия търговски бизнес, включително стратегии, управление на риска, пазари, на които търгувате, управление на списъци за наблюдение, диверсификация и др. Вашият търговски план, въпреки че обхваща всичко важно във форекс търговията, трябва да бъде възможно най-кратък и ясен.
 

Защо е важна дисциплината на форекс пазара?

 
Вашите стратегии за търговия трябва да имат предимство, когато се спазва строг набор от правила, включени във вашия търговски план. Да запомните няколко правила, звучи лесно като детска игра, но когато сте влезнали с вашите пари на форекс пазара, емоциите излизат на преден план, и може да бъде невероятно лесно да се нарушат или леко да се променят. Затова си ги записвайте и постоянно си ги припомняйте!!! Точното спазване на правилата на вашия търговски план се нуждае от дисциплина, но ако ги запишете, шансовете за успех ще бъдат много по-големи.
 
Ако обаче имате доказана стратегия без план за търговия, с течение на времето можете да пречупите правилата на своята стратегия, и да започнете да приемате първите си неизбежни загуби. Тъй като тези правила са нарушени, стратегията ви след това става различна от тази, за която сте знаели, че е печеливша. По същия начин при управлението на риска може да започнете да искате да рискувате 1% за търговия. Но без този договор между вас и пазарите, рискът може да започне да се развихри, когато станете нетърпеливи или когато станете алчни с печеливша сделка. В обобщение, с плана за търговия си поддържате отчетността си пред пазарите и си осигурявате професионализъм и предпазливост във вашата търговия.

Какво трябва да бъде включено в търговския план?

 

Правила за стратегия на форекс пазара

 
Всички подробности трябва да бъдат посочени във вашия търговски план, колкото е възможно по-кратко.
 • Точни правила, където е изпълнен вашият вход;
 • Какви времеви рамки използвате?
 • По кое време на деня влизате в сделка?
 • Изчаквате ли да затвори свещта на дадената рамка?
 • Как да намерите точен вход?
 • Кои индикатори използва вашата стратегия и какви стойности трябва да бъдат изпълнени, за да предприемете търговия?
 • Какво е вашата точно предпоставка за влизане в сделка?
 • Къде е поставена първоначалната ви стоп загуба?
 • Дали първоначалната ви стоп загуба е ваш изход или трябва да я поставите под/над подкрепа или съпротива?, Как ще я проследите ?
 • Дали ще използвате таргет – цел за печалба?
 • Как ще ги комбинирате, изобщо?
 • Задължително трябва да си съставите трейдинг журнал!
 

Какво е трейдинг (форекс) журнал?

 
За добро или за лошо, човешката природа е устроена така, че и най-дисциплинирания човек се държи по-отговорно, когато знае, че трябва да отчита, т.е. да отоваря за постъпките си. Форекс журналът ни помага в това отношение както и за да анализираме причините, довели до нашия резултат, което е от огромно значение за успеха ни (Няма как само да се печели, губещите сделки са неизменна част от търговията.
 
Попълвайки таблицата изграждаме положителните навици, свързани с прилагането на стратегиите ни за търговия. Всеки е влизал в сделка, в която не е съвсем сигурен, например сигналът много ни харесва, но не изпълва изцяло условията ни от форекс плана. Ще се досетите ли как завършва това? – в повечето случаи със загуба. Сценарият продължава, като се заричаме повече да не го правим… но пак си повтаряме грешките-отново и отново…Но когато сме задължени да запишем загубата си в журнала, това ще ни напомня, че не се придържаме към форекс плана ни!
Парите в риск трябва да са пари, които сте готови да загубите.
 
Печелившите сделки са приход за нас, а губещите разход. Няма бизнес без разходи, и във форекс не може само да се печели, но с форекс журналът можем да проследим, кои валутни двойки ни носят печалба, кой таймфрейм е най-подходящ за нас, какъв е размерът на сделките ни, спазваме ли съотношението риск / възвращаемост, дали не допускаме грешки и къде и т.н, следователно трябва да съдържа:
– дата и час на влизане в сделка;
– търгувана валутна двойка;
– цена на отваряне на сделка ;
– защо сте влезнали в сделка;
– планиран стоп и планиран таргет;
– цена на излизане от сделка;
– ако сте затворили по-рано сделката – ЗАЩО?
– краен резултат: в пипове, печалба / загуба;
– времева рамка;
– допуснати грешки ;
 
Най-важно е да го попълвате редовно, като нанасяте в него обстоятелствата и резултатите от всяка една сделка, така че да ви е полезен. Благодарение на трейдинг журнала може да следите вашата търговия и когато имате губеща сделка може да си откриете грешките и съответно да не Ги повтаряте!
 
Най-важната информация от търговския план, според нас е управлението на риска.
 • Колко е риска за влизане в една сделка при конкретна валутна двойка?
 • Колко общия риск на всички сдеки?
 • Кога правите вашите сделки безрискови?
 • Има ли определени сделки, където ще търгувате с намален риск?
Всичко това трябва сериозно да се обмисли, когато разработвате или изучавате нова стратегия, също и какви са вашите лични предпочитания собствена толерантност към риска. Никой не се радва да губи пари, но в действителност, колко сте готови да загубите с едно движение? Ако не можете да спите през нощта с риск от 5% от вашата сметка, тогава го намалете 4% или по-малко.
 

Управление на списъка за наблюдение на форекс пазара

 
Това означава да добавите във вашия списък толкова валутни двойки, колкото сте в състояние да наблюдавате адекватно на форекс пазара, т.е. да знаете всяко едно тяхно движение и да следите икономическите новини, които им влияят.
 
Както и такива двойки, които са във
валутната корелация, това е степента, до която дадена валута е взаимосвързана с друга, като помага на търговците да разберат движението на цените на валутите във времето и влияят на техните валутни решения.
 
Валутите се търгуват по двойки, което означава, че нито една валутна двойка не е изолирана. (Положителна – техните движения са приблизително в една посока;Отрицателна – движенията им са в противоположна посока;)
 
Дали да изберете масови валутни двойки с по-предвидими и малки движения, но с по бавна ликвидност (EUR/USD, EUR/CHF, USD/CAD, USD/CHF, CHF/JPY…);
Или да такива с по-голямо движение и по-бързи печалби, но с по-голям риск(EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/JPY, GBP/USD,GBP/JPY, GBP/NZD, GBP/CAD).
Нашият съвет е да направите баланс.
 
Трябва да приемете, че като всеки един бизнес и тук има загуби (разходи), важното е да приемате тези загуби като разход и като урок, за да ставате все по-успешни и да не си повтаряте грешките!