Двоен Връх

1. Най-често се образува от Силна Седмична, или Месечна СЪПРОТИВА (там където цената се е отблъсквала много пъти)

2. Задължително трябва да е имало предишно Възходящо движение!

3. Двойният връх трябва да се образува от най-високата част на тренда!

4. Втория връх трябва да е по-нисък от първия (може да е равен, но не трябва да е по-висок от първия връх)

5. За ВХОД се приема когато цената пробие neck line (дъното м/у върховете) и затвори свещта под него (трябва да затвори с тяло под neck line), можете да търсите входа на по-ниска времева рамка (например от 4-часа на 1-час)!

5. ПРОФИТА се прибира на два пъти:

- първият е равен на височината на върховете, като се измерва със Стрелка от най-високия връх до Neck Line и след това се поставя стрелката от Neck Line надолу (винаги поглеждайте в ляво дали върхът на стрелката съвпада с предишни върхове, или дъна)

- Вторият се слага по следващите нива на подкрепа (Daily нива)

6. СТОПА се слага 10 пипа НАД ВТОРИЯ ВРЪХ

Двоен Връх ; Double Top

Двойно Дъно

1. Най-често се образува от Силна Седмична, или Месечна ПОДКРЕПА (там където цената се е отблъсквала много пъти и е оформяла импулсни движения)

2. Задължително трябва да е имало предишно низходящо движение и да се образува като най-ниското дъно!

3. Второто Дъно трябва да е по-високо от първото (може да е равно, но не трябва да е по-ниско от предното дъно)!

4. За ВХОД се приема когато цената пробие neck line и затвори свещ над него(с тяло), можете да търсите входа на по-ниска времева рамка (например от 4-часа на 1-час)!

5. ПРОФИТА се прибира на два пъти:

- Първият е равен на височината на дъната, като се измерва със стрелка от най-ниското дъно до neck line и след това стрелката се поставя от neck line нагоре (като въхът на стрелката е първият профит, но винаги поглеждайте в ляво дали съвпада с предишни върхове и дъна)

- Вторият профит е на следващите нива на подкрепа/съпротива(Daily нива)

6. СТОПА се слага 10 пипа ПОД ВТОРОТО ДЪНО!

Двойно Дъно , Double Bottom

Двойно Дъно , Double Bottom