Как да чертаем правилно нива на подкрепа и съпротива, как се поставят тренд линии…

В това видео показваме как да чертаем правилно нива на подкрепа и съпротива и как да поставяме тренд линии. Винаги започваме от W, D, H4 и чертаем само най-важните нива! Точното начертаване на тренд линиите, правилното определяне на нивата на подкрепа, съпротива е ключово за успеха на вашия анализ. За да се определят тези нива е необходимо да се спазват няколко прости правила:
 
Осем правила за чертаене на тренд линии
 
1. За да се начертае тренд линия (линия на подкрепа или съпротива) е необходимо тя да бъде прекарана поне през две точки – две дъна или два върха, респективно през две статични нива на подкрепа или съпротива. Когато линията минава през три точки казваме, че тя е потвърдена.
 
2. Колкото повече са точките, през които минава дадена линия, толкова тя е по- валидна, с по-голямо влияние. Това е така, защото всяка точка (била тя връх или дъно) от линията представлява, образно казано, бойно поле между бикове и мечки. Следователно, колкото повече са точките (дъната) от една, например възходяща тренд линия, толкова са повече местата където купувачите са надделявали над продавачите. В съответствие с това ние трябва да се стараем да чертаем линията така, че тя да обхваща колкото се може по-голям брой точки. Не трябва да я чертаем само по абсолютните минимуми при дадено дъно, а трябва да преминава през струпването на цените.
 
3. Колкото по-дълго време дадена линия се е запазила непробита, толкова по важно ниво на подкрепа или съпротива представлява тя.
 
4. Веднъж пробито, нивото на подкрепа или съпротива, респективно тренд линията, запазва своето значение за пазара трансформирайки се от ниво подкрепа в съпротива, или обратно.
 
5. Често се случва след пробив на дадена подкрепа или съпротива пазарът да се коригира обратно до вече трансформиралото се ниво и от там да се отблъсне, продължавайки своето движение в посоката на пробива.
 
6. Важността на дадена тренд линия, като ниво на подкрепа или съпротива за пазара, се определя от нейният ъгъл. Тренд линия под ъгъл 45º е най- устойчива. Колкото е по-стръмна линията, толкова тя няма да е в състояние да оказва влияние на пазара за дълго време.
 
7. Всяко връщане на пазара до тренд линията ще провокира интерес от страна на продавачи (низходящ тренд) или купувачи (възходящ тренд), които ще се опитат да възобновят предишната посока на движение на дадения инструмент
 
8. Никога не поставяйте стоп поръчките си точно на нивата на подкрепа или съпротива. Пазарните движения притежават свойството инерция, което означава, че достигайки определеното от Вас ниво е възможно то да бъде преминато за кратко време, след което пазарът да се оттласне и да продължи в желаната от вас посока. Ако стоп поръчката е била точно на нивото, то това кратко преминаване ще я активира. За да се избегне това, винаги поставяйте вашият стоп малко след нивото на подкрепа (покупка) или съпротива (продажба).