Графики на форекс пазара

 

По своята същност графиките представляват изображение на промяната в цените на финансовите инструменти. На практика те са най-използвания начин за следене на изменението на цените. Всеки един елемент на техническия анализ, който ще разгледаме по-късно, се базира на използването на графика.

 

В зависимост от начина, по който се изобразява цената, се различават три вида графики – линейна графика, бар графика и японски свещи. Графиките не трябва да са сами по себе си причина за отваряне на позиция, те трябва да се комбинират с потвърждаващи сигнали на технически анализ и индикатори.

Японски свещи

 

Японските свещи са исторически най-стария и най-използван начин за отразяване на пазарните движения. Използвани са за пръв път от Мунехисо Хомма през 18 век. Той бил виден търговец на ориз през това време и забелязал, че лесно можело да се предвиди бъдещото движение на цената, като се изобрази с фигури за изминалите периоди. Хомма забелязал повтаряемостта на тези фигури и по този начин спечелил много пари през онова време.

 

Днес японските свещи са един от най-използваните методи за анализ на пазара. Причината за това е, че те дават много пълна и ясна нагледна информация за изменението на цената. По своята същност те приличат донякъде на бар графиките, но за разлика от тях при японските свещи се използват различни цветове за изобразяване посоката на тренда. Бичата свещ е бяла(или зелена)и показва възходящо движение, а мечата – черна (червена) показва низходяща движение.

При бичата свещ, разстоянието от цената на затваряне до най-високата цена се нарича горна сянка, а разстоянието от цената на отваряне до най-ниската цена се нарича долна сянка. Аналогично е и при мечата свещ.

Основни типове свещи

 

Поглъщаща свещ / Бича или Меча свещ

При нея цената на отваряне съвпада или е много близо до най-ниската цена, а цената на затваряне съвпада или е много близо до най-високата цена за зададения период. При дълъг низходящ тренд, появата на голяма по размер бича свещ може да сигнализира за промяна в основната тенденция. Както и при възходящ тренд, появата на голяма меча свещ може да е индикация за забавяне или спиране на възходящото движение.

Доджи

Ако цената на отваряне на свеща и тази на затваряне са равни или много близко една до друга свещта се нарича доджи. Този вид японски свещи показват несигурност в ценовото движение в рамките на избраната времева рамка.  Ако доджи свещ се появи, след дълго низходящо движение, то тя е сигнал, че низходящия тренд се забавя. В повечето случаи японската свещ доджи предупреждава, че търсенето и предлагането са в равновесие.

Модели за обръщане на тренда

Модели на поглъщане ( Engulfing Pattern )

 Този модел на обръщане на тренда се наблюдава, когато имаме изразена възходяща или низходяща тенденция. Т.е. трябва да се появи свещ, чието тяло да покрива изцяло тялото на предходната свещ и да бъде в друг цвят. За низходящ тренд, обръщащата свещ трябва да е бяла, а за възходящ – черна, като не е задължително сенките на едната свещ да поглъщат сенките на другата. В случай, че след трендообръщаща свещ се появят малки свещи отговарящи на предходната тенденция на движение на пазара, ситуацията се смята за много силен потвърждаващ сигнал за обръщане на тренда.

Модели “Чук” и “Обесен човек”

Модел „Чук” (Hammer) (Bullish reversal)

  

Моделът „Чук” се наблюдава в случаите, когато имаме низходящ тренд. Образуването на свещ с много малко тяло и много голяма долна сянка (долната сянка трябва да е най-малко два пъти по-голяма от тялото) се приема за признак, че се е образувало дъното на пазара. Обикновено цветът на свещта не е от значение и горната сянка е много малка или изцяло липсва.

 

 

Модел „Обесен човек” (Hanging man)(Bearish Reversal)

 

В случая се наблюдава образуването на свещ с малко тяло и голяма долна сянка (горната сянка трябва да е най-малко два пъти по-голяма от тялото) при възходящ тренд. Цвета на свещта не е от значение, а горната сянка е много малка или липсва.

Това са основните видове свещи, използвани в графичния (техническия) анализ на Форекс пазара.

Ако искате да се запознаете по-подробно с всички видовете японски свещи и как да ги изполвате за най-добър вход и изход от сделка се запишете за нашето персонално форекс обучение, подходящо както за начинаещи така и за напреднали!